top of page
Hvorfor ville du bytte fra kjøtt basert kjæledyrfôr til insekt basert kjæledyrfôr?
 
1. juli 2019

Innenfor kjæledyrfôr er vi vant med at trender kommer og går, fra «raw» til kaldpresset til menneskekvalitet. Det er ingen tvil om at alle disse har blitt utviklet med de beste intensjoner om å bedre ditt dyrs helse på den ene eller andre måten. Utfordringen med kjøttrike produkter er imidlertid at produksjonen krever store mengder energi, landareal og vannressurser. 

Hva om det fantes en alternativ proteinkilde som var naturlig og like næringsrik som kjøtt, men langt bedre for miljøet? Vel, det viser seg at det faktisk finnes et slikt protein: Insekter.

Vi medgir at det å spise insekter er så langt unna vår vestlige tankegang at til og med det å fôre dyrene våre med insektproteiner virker rart. La meg derfor først fjerne tanken på alle mulige slags kravlende småkryp fra hjernen din. Yora bruker utelukkende larver av Hermetia illucens, et insekt som ser ut som litt tykke melormer. De har en kompleks struktur av aminosyrer som gjør dem perfekt egnet for Yora. Dessuten er de uendelig skånsomme mot magen, til og med bedre enn kyllingproteiner, slik at du kan forvente bedre fordøyelse og fast avføring fra vennen din.

Produksjonen av insekter krever minimalt med areal i forhold til andre dyr, og også langt mindre fôr og vann. Våre larver har vokst opp på grønnsaksavfall som ellers ville ha blitt kompostert, og produserer dermed selv et utmerket gjødselsprodukt som anvendes i landbruket for å dyrke nye avlinger av sunn mat.

Insekter er primitive organismer som etter alle vitenskapelige indikasjoner mangler den bevisstheten som høyerestående dyr, som f.eks. griser, har. Vi føler at det å bruke insekter som mat er etisk bedre enn å fôre med kjøtt, selv om det er et komplisert tema som kan diskuteres i det uendelige. Så langt vi vet opplever insekter ikke stress på samme måte som høyerestående dyr, og våre larver vokser opp under forhold som til forveksling ligner deres naturlige livsstil.

Våre larver ble valgt fordi de er helt enestående i å utnytte fôr til vekst. Fra én teskje med insektegg kan vi etter bare 14 dager høste 100 kg med protein, og det helt uten bruk av veksthormoner som ellers er vanlig i kommersielt landbruk i de fleste land. Våre larver er også sykdomsfrie, slik at det er unødvendig å anvende antibiotika. Hormoner og antibiotika kan overføres ved fôring med kjøttprodukter og i verste fall påvirke ditt dyrs utvikling. Ved å eliminere slike stoffer fra vår produksjon tilbyr vi ditt kjæledyr en helt naturlig proteinkilde.

Yora leder an i revolusjonen med insekt-basert kjæledyrfôr, med den største konsentrasjonen av insektprotein av alle fôrmerker på markedet. Med 40% protein overgår vi til og med noen av de kjøtt-baserte fôrene. Vi anvender en kombinasjon av insektolje, insektmel og friske insekter. Oljen ligner litt på lakseolje ved å ha høyt innhold av omega 3 og 6, som er nødvendig for optimal hjerne- og øyehelse. Insektmelet er spesielt proteinrikt og bygger muskulatur samt holder hud og pels i topp kondisjon.

 

De friske insektene bidrar med fremragende smaklighet.Hos Yora er vi opptatt av ditt kjæledyrs helse, og ved utviklingen av fôret har vi hele tiden satt dyrets behov i høysetet. Samtidig har vi som mål å redusere klimaavtrykket fra våre kjæledyr én fôrsekk om gangen. Hvorfor ikke prøve?

MILJØPÅVIRKNING FOR Å PRODUSERE 10 KG PROTEIN

AREaLBRUK

drivhusutslipp

 

kg

vannforbruk

Liter

*alle tall inkluderer effekten av dyrket dyrefôrforsyninger.

bottom of page